Zie ook

Ledengedeelte

Cursus : De psychotherapeutische relatie en overdracht en tegenoverdracht

Start 5 november 2019, 12 dinsdagavonden.

Door Sylvia Janson.

Locatie PPO Groningen.

De primaire doelstelling van de cursus is vertrouwd te raken met de begrippen onbewuste communicatie, overdracht en tegenoverdracht zodanig dat deelnemers overdracht en tegenoverdracht kunnen herkennen en gebruiken in de klinische praktijk. Er ligt veel nadruk op het ontwikkelen van een gevoeligheid voor eigen tegenoverdrachtsbelevingen en tegenoverdrachtsgedragingen.

https://www.ppo-opleidingen.nl/bijscholing-nascholing/cursus-psychoanalytische-psychotherapie/psychoanalytische-psychotherapie-2