Zie ook

Ledengedeelte

Psychoanalytische Kring Midden Nederland

In de Psychoanalytische Kring Midden Nederland werken zelfstandig gevestigde psychoanalytici en psychoanalytisch georiënteerde psychotherapeuten in midden Nederland samen om de kwaliteit en beschikbaarheid van de psychoanalytische behandeling in midden Nederland te garanderen. De Kring belegt daartoe bijeenkomsten voor de deelnemers van de Kring en bevordert de intervisie van professionals door de organisatie van intervisiebijeenkomsten.

Voor diegenen die willen verwijzen of zelf op zoek zijn naar een zelfstandig gevestigde psychoanalyticus of een psychoanalytisch georiënteerde psychotherapeut biedt de website een lijst van aangesloten professionals.

Daarnaast biedt de website informatie over psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie.